Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Bà Robyn Mudie

TIỂU SỬ

Bà Mudie là một cán bộ cấp cao của Bộ Ngoại giao và Thương mại và gần đây nhất là Giám đốc Điều hành sáng lập của Học viện Ngoại giao. Bà trước đây đã từng hoạt động ở nước ngoài với tư cách là Cao ủy Úc tại Sri Lanka và Maldives; Phó đại diện thường trực tại Liên Hợp Quốc (Geneva); Bí thư thứ nhất, Phái đoàn thường trực của Liên Hợp Quốc, New York; và Bí thư thứ hai, Hà Nội. Tại Canberra, bà Mudie đã từng là Trợ lý Bộ trưởng, mảng Quan hệ Công chúng; Trợ lý Bộ trưởng, mảng Tài nguyên Thông tin; và Giám đốc, Bộ phận Chính sách chiến lược.

Bà Mudie có bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Hull; Cử nhân KHXH (Bằng Danh dự), từ Đại học Adelaide; và bằng tốt nghiệp (Ngoại giao và thương mại) từ Đại học Quốc gia Úc. Bà có thể giao tiếp bằng tiếng Việt nhờ vào thời gian học tập tại Trường Ngôn ngữ RAAF (1992), Trường Ngoại ngữ, Hà Nội (1993) và Học viện Ngoại giao (2019).