Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Điểm nhấn hội thảo

01 Diễn đàn Cấp cao & 04 Hội thảo chuyên sâu

về phát triển ngành năng lượng tại Việt Nam

Diễn đàn Cấp cao về Năng lượng Việt Nam năm 2020 được tổ chức hướng đến mục tiêu tạo diễn đàn cho các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương được trao đổi, thảo luận, lấy ý kiến về dự thảo chương trình hành động, chiến lược, quy hoạch, các cơ chế, chính sách để cụ thể hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia.
Đồng thời, đây cũng là kênh kết nối giữa các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia trong nước và quốc tế trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung
Giám đốc Chiến lược và Nội dung – Tập đoàn IEC
Điện thoại: 0246 663 2451
Di động: 0977 837 504
Email: dung.nguyen@iecgroup.com.vn

Left Parallax Background Element
Right Parallax Background Element