Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đơn vị chủ trì và tổ chức

Đồng Chủ trì và Chỉ đạo

logo hosted-11
logo hosted-09

CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước…

Xem thêm…

BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế – xã hội…

Xem thêm…

Phối hợp chỉ đạo chuyên môn

logo hosted-09

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, …

Xem thêm…

logo hosted-11

BỘ CÔNG THƯƠNG

Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực…

Xem thêm…

unnamed

BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiền thân là Ủy ban Kế hoạch nhà nước là cơ quan trực thuộc Chính phủ Việt Nam, thực hiện chức năng quản lý …

Xem thêm…

logo hosted-10

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Đất đai; tài nguyên nước; …

Xem thêm…

LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU)

Liên minh Châu Âu (EU) là một tổ chức liên chính phủ của các nước châu Âu. Từ 6 thành viên ban đầu, hiện nay có 28 quốc gia thành viên…

Xem thêm…

TỔ CHỨC HỢP TÁC PHÁT TRIỂN ĐỨC (GIZ)

GIZ là tổ chức trực thuộc nhà nước liên bang Đức, được tài trợ chính bởi Chính phủ Đức…

Xem thêm…

ĐẠI SỨ QUÁN PHẦN LAN

Đại sứ quán Phần Lan là đại diện chính thức của chính phủ Phần Lan tại Việt Nam

Xem thêm…

Tổ chức thực hiện

TẬP ĐOÀN IEC

Tập đoàn IEC là một trong những tập đoàn hàng đầu về tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường…

Xem thêm…

Left Parallax Background Element
Right Parallax Background Element

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Vân Anh
Giám đốc dự án
Điện thoại: 0246 663 2450
Di động: 0906 061 688
Email: anh.nguyen@iecgroup.com.vn