Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đồng chí Bùi Trường Giang

TIỂU SỬ

Ngày sinh: 13/12/1975
Học vấn
2005-2008: Tiến sĩ kinh tế (Viện KHXH Việt Nam)
2003-2004: Thạc sỹ Chính sách công (MPP) , Trường Quản lý và Chính sách công, Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI School of Public Policy and Management), Hàn Quốc
1992-1996: Cử nhân Anh-Nhật, Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1997-2005: Nghiên cứu viên, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện Khoa học xã hội Việt Nam
2005-2008: Phó Giám đốc phụ trách, Trung tâm nghiên cứu An ninh và Chiến lược quốc tế, Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới, Viện KHXH Việt Nam
2008-2010: Phó Trưởng ban, Ban Quản lý khoa học, Viện KHXH Việt Nam
2010-2011: Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam
2011-2015: Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp, Văn phòng Chủ tịch nước
2015- 5/2018: Phó Chủ nghiệm Văn phòng Chủ tịch nước
5/2018-nay: Phó Trưởng ban, Ban Tuyên giáo Trung ương