Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

TIỂU SỬ

Ngày sinh: 05/8/1960
Quê quán: Xã Mai Phụ, Huyện Lộc Hà, Tỉnh Hà Tĩnh
Ngày vào Đảng: 30/9/1987
Ngày chính thức: 30/9/1988
Học vị: Tiến sĩ kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/1977 – 6/1983: Chiến sĩ Bộ tư lệnh Công binh, sinh viên Trường Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội.
10/1983 – 12/1984: Đại đội phó Đại đội 11, Tiểu đoàn 95, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.
12/1984 – 12/1985: Trợ lý Kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật, Lữ đoàn 279, Bộ Tư lệnh Công binh.
12/1985 – 10/1989: Bộ đội biệt phái, Chuyên viên Vụ I, Bộ Giao thông vận tải.
10/1989 – 7/1993: Chuyên viên Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư nước ngoài; Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/1993 – 10/1995: Chuyên viên Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Ủy ban nhà nước về Hợp tác và Đầu tư (nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
10/1995 – 7/2003: Chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Dự án đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/2003 – 7/2005: Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp) Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
7/2005 – 8/2008: Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế dịch vụ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
8/2008 – 4/2009: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4/2009 – 5/2009: Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận.
5/2009 – 9/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
9/2010 – 6/2011: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
7/2011 – 01/2014: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.