Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đồng chí Nguyễn Văn Bình

TIỂU SỬ

Sinh ngày: 4/3/1961
Quê quán: phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Ngày vào đảng: 21/04/1995
Ngày chính thức: 21/04/1996
Học vị: Tiến sỹ khoa học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng nhất
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Đại biểu Quốc hội khoá XIV

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
12/1986- 01/1992: Chuyên viên Vụ Kinh tế đối ngoại, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

02/1992- 04/1995: Phó Trưởng Phòng các Tổ chức quốc tế, Trưởng Phòng Ngân hàng Thế giới, Vụ Hợp tác quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

5/1995-10/1998: Phó Vụ trưởng, Trưởng ban Quản lý các dự án tín dụng quốc tế, rồi Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

11/1998-10/2001: Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh TP. Hà Nội.

11/2001- 06/2005: Phó Chủ tịch, rồi quyền Chủ tịch Ban lãnh đạo Ngân hàng Đầu tư quốc tế (MIB) tại Liên bang Nga.

07/2005- 03/2008: Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

04/2008 – 07/2011: Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

08/2011-04/2016: Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.