Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đồng chí Trịnh Đình Dũng

TIỂU SỬ

Ngày sinh: 25/8/1956
Quê quán: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
Ngày vào Đảng: 07/8/1984. Ngày chính thức: 07/8/1985
Học vị: Thạc sỹ kinh tế
Lý luận chính trị: Cao cấp
Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII
Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1973 – 10/1978: Sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
11/1978 – 1987: Cán bộ, Tổ phó, Tổ trưởng bộ môn thiết kế; Xưởng phó, Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế công trình, Xí nghiệp Khảo sát thiết kế xây dựng. Bí thư Chi bộ xí nghiệp, Phó Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh xí nghiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú.
1988 – 1992: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú.
10/1992 – 12/1996: Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phú, Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động, Chủ tịch Công đoàn xây dựng Vĩnh Phú. Từ 1993 – 1995 học cử nhân chính trị tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
01/1997 – 12/1999: Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 1997-2000 học lớp cao học quản lý kinh tế tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.
12/1999 – 9/2001: Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (từ tháng 5/2001), Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Vĩnh Phúc.
10/2001 – 6/2004: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI.
7/2004 – 10/2005: Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhiệm kỳ 2001-2005), Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XI, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XI tỉnh Vĩnh Phúc.
10/2005 – 5/2010: Bí thư Tỉnh ủy (nhiệm kỳ 2005-2010). Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Đại biểu Quốc hội khóa XII, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XII tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
5/2010 – 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
8/2011 – 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Từ 4/2016 – nay: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.