Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Đồng chí Uông Chu Lưu

TIỂU SỬ

Ngày sinh: 20/07/1955
Ngày vào Đảng: 03/12/1983
Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Luật học
Chức vụ: – Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII
– Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam
– Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
– Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XII, XIII, XIV
Nơi làm việc: Nhà Quốc hội, số 1 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội
Nơi ứng cử đại biểu Quốc hội: tỉnh Thanh Hoá
Đại biểu chuyên trách: Trung ương
Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không