Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

News

NEWS

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải hoàn thành kế hoạch sản lượng 2019

Liên doanh dầu khí Việt Nam tại Nga hoạt động ‘rất hiệu quả’

KCM duy trì vị trí tiên phong trong ngành công nghiệp khí

PVN hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu năm 2019

Làm điện gió ngoài khơi: Lợi ích đi cùng lợi thế

REPORT ON EVENTS

Công bố Báo cáo triển vọng năng lượng Việt Nam 2019

Việt Nam huy động tối đa nguồn tài chính để phát triển ngành năng lượng

Bảo vệ Khí hậu thông qua Phát triển Thị trường Năng lượng Sinh học Bền vững ở Việt Nam

Lưới điện Thông minh cho Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng

Chương trình Quốc gia Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả giai đoạn 2019-2030