Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Albrecht Kaupp

TIỂU SỬ

Ông Albrecht Kaupp đã làm việc trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo 35 năm. Ông có bằng thạc sĩ chuyên ngành Toán học và bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học California (Hoa Kỳ) và là học giả của Fulbright.

Ông đã được GIZ công nhận với vai trò là Cố vấn cấp cao cho các Bộ Năng lượng tại Philippines (8 năm) và tại Ấn Độ (10 năm). Ông cũng từng làm việc với Bộ Năng lượng và Kho bạc tại Nam Phi về các chế độ ưu đãi và quy định “Tiết kiệm Năng lượng” trong khuôn khổ Chương trình Quản lý nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả cấp quốc gia trong 5 năm. Với tư cách là trưởng dự án của Chương trình hội nhập thị trường năng lượng (MED-EMIP) do EU tài trợ, ông đã tích luỹ them nhiều kiến thức sâu rộng về các vấn đề chính trị, kỹ thuật, pháp lý và tài chính (cho các hiệp định thương mại và các chiến lược xuất khẩu năng lượng mặt trời từ Nam tới Bắc) nhằm hợp nhất thị trường năng lượng Bắc Phi và châu Âu. Trên cương vị trưởng dự án, ông Albrecht cũng là Cố vấn cấp cao cho Liên đoàn các Quốc gia Ả Rập (LAS) ở Cairo và là Tác giả của cuốn Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như Khuôn khổ cho năng lượng tái tạo cho các quốc gia thành viên LAS.

CHỦ ĐỀ

Tầm nhìn dài hạn để giảm thiểu áp lực đầu tư hạ tầng điện: Khái niệm về Negapower

TÓM TẮT

Ông Albrecht Kaupp đã làm việc trong lĩnh vực sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo 35 năm. Ông có bằng thạc sĩ chuyên ngành Toán học và bằng tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật tại Đại học California (Hoa Kỳ) và là học giả của Fulbright.

Ông đã được GIZ công nhận với vai trò là Cố vấn cấp cao cho các Bộ Năng lượng tại Philippines (8 năm) và tại Ấn Độ (10 năm). Ông cũng từng làm việc với Bộ Năng lượng và Kho bạc tại Nam Phi về các chế độ ưu đãi và quy định “Tiết kiệm Năng lượng” trong khuôn khổ Chương trình Quản lý nhu cầu sử dụng năng lượng hiệu quả cấp quốc gia trong 5 năm. Với tư cách là trưởng dự án của Chương trình hội nhập thị trường năng lượng (MED-EMIP) do EU tài trợ, ông đã tích luỹ them nhiều kiến thức sâu rộng về các vấn đề chính trị, kỹ thuật, pháp lý và tài chính (cho các hiệp định thương mại và các chiến lược xuất khẩu năng lượng mặt trời từ Nam tới Bắc) nhằm hợp nhất thị trường năng lượng Bắc Phi và châu Âu. Trên cương vị trưởng dự án, ông Albrecht cũng là Cố vấn cấp cao cho Liên đoàn các Quốc gia Ả Rập (LAS) ở Cairo và là Tác giả của cuốn Hướng dẫn sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như Khuôn khổ cho năng lượng tái tạo cho các quốc gia thành viên LAS.