Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Bùi Văn Thịnh

TIỂU SỬ

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
Kỹ sư cơ khí, Thạc sỹ kỹ thuật & Quản lý dự án xây dựng

KINH NGHIỆM VIỆC LÀM
2020 – Đến nay: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận

2017-2019: Chủ tịch HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình, Chủ tịch Hiệp hội Điện gió và Mặt trời Bình Thuận

2009-2016: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình

2004-2008: Trưởng phòng Dự án – Công ty Thuỷ điện Thác Mơ

1995-2002: Phó phòng Kỹ thuật – Ban QL Dự án Thuỷ điện Hàm thuận – Đa mi – Đại ninh

1991-1995: Tổ trưởng giám sát Cơ điện – Ban QLCT Thuỷ điện Thác mơ.

1988 – 1991: Kỹ sư giám sát Thiết bị – Ban QLCT Thuỷ điện Trị an.

THÀNH TÍCH:
2015 – 2017: Thành viên HĐQT, CEO Công ty Cổ phần Phong Điện Thuận Bình. Hoàn thành dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc – giai đoạn 1 (24MW – đạt giải thưởng “Dự án điện gió tiêu biểu Châu Á năm 2017”

2002 – 2004: Học cao học tại Viện công nghệ Châu Á (AIT): chuyên ngành Kỹ thuật và Quản lý dự án Xây dựng (Construction Engineering and Management).