Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Đào Xuân Lai

TIỂU SỬ

Ông Đào Xuân Lai, Trợ lý đại diện thường trú và Trưởng ban Biến đổi khí hậu và Môi trường, Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) Việt Nam. Ông Lai có bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Tiểu bang Washington và bằng Cử nhân về Quản lý Tài nguyên Nước và về Luật.

Ông có 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển bền vững. Ông đã lãnh đạo Ban Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP, bao gồm biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, năng lượng, quản lý rủi ro thiên tai, tài nguyên và môi trường, rác thải nhựa đại dương và bảo tồn đa dạng sinh học. Ông tham gia sâu vào việc hỗ trợ xây dựng và thực thi luật pháp, chiến lược và kế hoạch của Việt Nam trong các lĩnh vực này. Ông đã từng tham gia Phái đoàn Việt Nam tại một số cuộc họp đàm phán về biến đổi khí hậu (COP) của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

TIÊU ĐỀ

Sử dụng năng lượng hiệu quả trong một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam – Tiềm năng và Giải pháp

TÓM TẮT

Trên toàn cầu, ngành công nghiệp chiếm phần lớn tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính, và do đó việc giảm cường độ phát thải carbon của ngành này là cần thiết để hạn chế sự nóng lên toàn cầu xuống mức 1,5 °C theo mục tiêu của Hiệp định Paris. Tại Việt Nam, ngành công nghiệp chiếm 53% tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng (TFEC) trong năm 2017 và ngành này có tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm nhanh nhất trong giai đoạn 2007-2017 về sản lượng (7,4% p.a.) và về tiêu thụ năng lượng (9,3% p.a.). Cường độ năng lượng sơ cấp ở Việt Nam cao hơn so với mức trung bình toàn cầu và so với các nền kinh tế đang phát triển nhanh khác trong khu vực và các công nghệ lạc hậu, không hiệu quả và gây ô nhiễm cũng chiếm tỷ lệ cao. Nhận thức về vai trò trung tâm của sử dụng hiệu quả năng lượng trong quy hoạch năng lượng quốc gia ngày càng tăng, với Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho rằng sử dụng hiệu quả năng lượng, là “nhiên liệu đầu tiên”. Các nghiên cứu của UNDP tại Việt Nam cho thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng có thể đạt được từ 25% đến gần 70% đối với các công trình xây dựng và từ 5% đến 30% tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng trong ngành xi măng, hóa chất phân bón và bột giấy và giấy. Trong một số trường hợp đặc biệt, giải pháp về thu hồi nhiệt thải và các giải pháp cụ thể có thể làm giảm tiêu thụ năng lượng tới 100%. Những nỗ lực hiện có về sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam chủ yếu tập trung vào các công nghệ, đặc biệt là các hệ thống vận hành phụ trợ sử dụng năng lượng, dẫn đến các giải pháp không đầy đủ và không tối ưu. Một chuyển đổi là cần thiết để đảm bảo sự kết hợp và thực hiện có hệ thống hơn các biện pháp sử dụng hiệu quả năng lượng trong toàn bộ nền kinh tế, bao gồm 1) thúc đẩy các biện pháp giảm nhu cầu năng lượng (ví dụ như thiết kế hiệu quả năng lượng và vật liệu, cách tiếp cận kinh tế tuần hoàn, cũng như văn hóa và hành vi thay đổi); 2) các biện pháp cải thiện năng suất công nghiệp; 3) các can thiệp trong quy trình sản xuất cốt lõi; 4) đồng phát; 5) tối ưu hóa hệ thống năng lượng; 6) tạo môi trường thuận lợi thực hiện các chính sách công cộng và doanh nghiệp; và 7) tài chính. Chính phủ, doanh nghiệp và công dân đều có vai trò để nhận ra chuyển đổi mang tính hệ thống này, được hỗ trợ bởi công nghiệp 4.0. Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về Định hướng Chiến lược Phát triển Năng lượng Quốc gia đến năm 2030, với tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình Hiệu quả Năng lượng Quốc gia mới của Chính phủ 2019 (VNEEP3) cung cấp khuôn khổ rõ ràng cho các hành động của tất cả các bên liên quan.