Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Dương Quang Thành

TIỂU SỬ

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế

Khen thưởng: Huân Chương Lao động hạng Nhất năm 2019

Quá trình học tập:
+ 1979-1984: Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Kinh tế năng lượng
+ 1994-1995: Học viên cao học tại Viện Công nghệ châu Á, chuyên ngành Chính sách Năng lượng (Băng Cốc, Thái Lan)

+ 1997-2001: Học Tiến sĩ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội; Chuyên ngành Kinh tế năng lượng;
+ 2001-2002: Học Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;
+ 2007: Học Cao cấp An ninh quốc phòng tại Học viên Quốc phòng.

Quá trình công tác
+ 1984 – 1997: Viện Năng lượng
+ 1997 – Nay: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam)
+ Trong đó: 2007 – 2015: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
+ 2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam