Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Dương Quốc Khánh

TIỂU SỬ

Ông Dương Quốc Khánh là một nhà Quản lý Phát triển và Thương mại với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành Năng lượng tại Việt Nam, đã làm việc cho cả các công ty BOT quốc tế và IPP trong nước trên nhiều loại hình năng lượng (nhiệt năng, thuỷ điện, mặt trời, và gió), với tổng hiệu suất của các tập đoàn là xấp xỉ 5.5GW.
Ông có nhiều kinh nghiệm trong phát triển năng lượng tái tạo (5.0GW), xây dựng và định giá hoạt động dự án mua bán và sáp nhập, các mô hình tài chính, tài chính (1,3 tỷ đô la Mỹ) và trái phiếu/nợ tài chính (1,6 tỷ đô la Mỹ).
Ông quan tâm tới các nguồn năng lượng sạch nhằm khuyến khích phát triển nền kinh tế Việt Nam bền vững, đồng thời nhằm giảm thiểu các tác động về môi trường, cũng như xã hội.

CHỦ ĐỀ

Sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Châu Á

TÓM TẮT

CIP cùng công ty phát triển dự án COP đã kết hợp với 2 tập đoàn trong nước Asiapetro và Novasia Energy nhằm triển khai một trong những dự án điện gió ngoài khơi lớn đầu tiên tại Việt Nam. Là một tập đoàn đầu tư và phát triển quốc tế với nhiều năm kinh nghiệm, CIP/COP luôn cố gắng truyền đạt những kinh nghiệm và kĩ năng của mình trong lĩnh vực phát triển, tài chính, xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi cho các đối tác tại Việt Nam. Vì đây còn là một ngành công nghiệp mới ở Việt Nam, cần có hành động của chính phủ nhằm thúc đẩy thị trường. CIP/COP sẽ chia sẻ các góc nhìn của các nhà đầu tư về những kỳ vọng của họ đối với một thị trường điện gió đang phát triển. Các bài học từ các thị trường châu Á khác là việc thiết lập khung pháp lý, các biểu giá bền vững, kế hoạch rõ ràng cho nâng cấp cơ sở hạ tầng và cam kết lâu dài của chính quyền.