Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Hoàng Quốc Vượng

TIỂU SỬ

HỌC VẤN
1980 – 1985: Đại học Mỏ Địa chất Moscow, Thạc sĩ Khoa học, chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất & Thủy văn
1994 – 1996: Đại học Kinh tế, Hà Nội
1996 – 1997: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, trường Trinity College, Dublin, Ireland
1999 – 2001: Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân Luật

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
01/2015 đến nay: Thứ trưởng Bộ Công Thương
2012 – 01/2015: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam
2010 – 10/2012: Thứ trưởng Bộ Công Thương
2008 – 09/2010: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên
2007 – 06/2008: Cục trưởng Cục Công nghiệp Địa phương
2003 – 04/2007: Vụ trưởng và Chánh văn phòng Bộ Công nghiệp
2002 – 2003: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
1998 – 2002: Phó Chánh văn phòng & Trợ lý Điều hành cho Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
1995 – 1998: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
1986 – 1994: Quản lý Dự án, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện số 1 (PECC1)