Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Hong Sun

TIỂU SỬ

HS (HERMES & SUN) GROUP

1995 – Hiện nay: CHỦ TỊCH & CEO

Mar. 2003: Sáng lập HSDC (HS Development & Construction)

Jan. 2011: Sáng lập HS F&B (HS Food & Beverage)

Jan. 2013: Sáng lập HSIC (HS Investment & Consulting)

Jan. 2016: Sáng lập HSIT (HS Information & Technology)

Jun. 2016: Sáng lập HS EDU (HS Education & Human Resources)

KINH NGHIỆM

1.2020 – Hiện nay: Đồng Chủ tịch VBF (Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam)

  1. 2017 – Hiện nay: Phó Chủ tịch KORCHAM (Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam)
  2. 2013 – 2017: Kiểm toán HĐQT của Everpia

2007 – 3. 2017: Tổng Thư ký KORCHAM 

  1. 2005 – 12. 2007: Chủ tịch & CEO Korea Plastics Co., Ltd.

2004 – Hiện nay: Điều phối viên của Quỹ Quốc gia cho Trẻ em Việt Nam 

  1. 2003 – Hiện nay: Thành viên HĐQT, Nhà đầu tư, Yejoobio Co., Ltd.

2002 – 2003: Giám đốc / Phòng Kế hoạch và Đầu tư Zuvix Technology Co., Ltd.

1999 – 2002: Chuyên gia Chính trị và Quan hệ khu vực tại Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam 

HỌC VẤN

  1. 2014: Khóa Luật sư tại Học viện Tư pháp Việt Nam

1995 – 1999: Sinh viên Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, Chuyên ngành luật Thương mại và Đầu tư.