Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Nguyễn Hữu Đức

TIỂU SỬ

Ngày sinh: 15/3/1978
Năm vào ngành điện: 2001
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện

2001-2006: Kỹ sư điện tại Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ
2006-2012: Tham gia công tác xây dưng, quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Sơn La
2013-2016: Tham gia xây dựng, quản lý vận hành nhà máy thuỷ điện Lai Châu
2013-2019: Phó giám đốc Công ty thủy điện Sơn La
2019 – nay: Phó Ban KTSX phụ trách truyền tải điện và điều độ hệ thống điện.