Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Nguyễn Thanh Bình

TIỂU SỬ

Trình độ học vấn:
Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Quá trình làm việc:
Ông Nguyễn Thanh Bình đã công tác tại Tổng Công ty Khí Việt Nam từ năm 2009. Trước khi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PV GAS, ông đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy tổ chức của công ty như: Giám đốc Công ty Kinh doanh sản phẩm Khí (công ty con của PV GAS) và Trưởng Ban Nhập khẩu và Phát triển thị trường khí.