Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Nikita F. Shut

TIỂU SỬ

Sinh tại Matxcơva, Liên Bang CHXHCN Xô Viết ngày 29/4/1978

Học vấn:
Tốt nghiệp Đại học Dầu khí Nga Gubkin, ngành Khai thác dầu khí