Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Toby D. Couture

TIỂU SỬ

Ông Toby Couture là nhà sáng lập và Giám đốc của E3 Analytics – Công ty tư vấn năng lượng tái tạo ở Berlin.
Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành năng lượng và làm việc với hơn 40 quốc gia trên thế giới về thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo. Trước khi sáng lập E3 Analytics năm 2009, ông Couture là nhà phân tích thị trường tài chính và năng lượng tại Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia Mỹ (NREL) tại Colorado, nơi ông phụ trách các dự án toàn cầu của NREL về chính sách năng lượng tái tạo. Ông đã hợp tác với GIZ và Chính phủ Việt Nam từ năm 2014 về chính sách và chiến lược năng lượng tái tạo của Việt Nam.

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm về chuyển dịch năng lượng toàn cầu – một số gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

Bài trình bày sẽ tập trung vào vấn đề “Chuyển đổi năng lượng toàn cầu”, bao gồm kinh nghiệm quốc tế và con đường phát triển tương lai cho Việt Nam.

Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của chính phủ trong quản lý quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này sẽ cho phép Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về các công nghệ chuyển đổi năng lượng và khai thác các lợi ích liên quan tới việc hình thành ngành công nghiệp năng lượng sạch và tạo việc làm.

Ở phần thứ hai của bài thuyết trình, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới các yếu tố của quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp, bao gồm các khía cạnh đã được các nhà hoạch định chính sách Việt Nam giải quyết – triển khai năng lượng tái tạo và quy hoạch mở rộng lưới điện. Ngoài ra, 2 khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi nhiều chiến lược và kế hoạch dài hạn hơn bao gồm: Nguy cơ tài sản mắc kẹt trong các cơ sở hạ tầng nhiên liệu hoá thạch và cơ hội tạo ra ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng quốc gia.