Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

Ông Vũ Mai Khanh

TIỂU SỬ

Nhiệm vụ: Tổ chức xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm về đầu tư mới của Vietsovpetro, tổ chức xây dựng luận chứng kinh tế, kỹ thuật các dự án đầu tư mới, chuẩn bị các thủ tục và các điều kiện kinh tế để mở rộng khu vực hoạt động của Vietsovpetro.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Đo lường – Tự động hóa, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh EMBA.

Các chức vụ đã đảm nhiệm:
● Kỹ sư trưởng, Chuyên viên – Xưởng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro.
● Chuyên viên chính, Quyền Phó phòng Quản lý chất lượng-Dịch vụ và Dự án Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
● Quyền Trưởng phòng Tự động hóa sản xuất, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
● Trưởng ban Quản lý các Dự án dịch vụ bên ngoài Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
● Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ, Xí nghiệp Khai thác dầu khí, Vietsovpetro
● Trưởng phòng Tiếp thị – Dịch vụ, Bộ máy điều hành Vietsovpetro
● Phó Tổng giám đốc Đầu tư phát triển và Dịch vụ Vietsovpetro.

CHỦ ĐỀ

Phát triển cơ khí chế tạo của Vietsovpetro cho các dự án điện gió

TÓM TẮT

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro với nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề cao, đã và đang thăm dò, vận hành khai thác 07 mỏ dầu và khí; đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, lắp đặt khoảng 90 công trình biển ở mực nước sâu từ 20m-120m. Hiện nay, Vietsovpetro đang vận hành khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa trên 60 công trình biển của Vietsovpetro và các công ty dầu khí khác trong khu vực.

Với gần 40 năm kinh nghiệm cùng hệ thống căn cứ dịch vụ dầu khí tổng hợp hoàn chỉnh, hiện đại phục vụ cho các khâu trong chuỗi hoạt động thăm dò, khai thác, vận hành các công trình dầu khí, Vietsovpetro có đầy đủ năng lực cả về máy móc thiết bị và con người để tham gia vào ngành công nghiệp điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, từ khâu nghiên cứu, khảo sát biển, thiết kế, thi công chế tạo, vận chuyển, lắp đặt và vận hành bảo dưỡng cho các công trình điện gió gần bờ và xa bờ, với giải pháp công nghệ và chi phí tối ưu nhất.