Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

TS. David Jacobs

TIỂU SỬ

Tiến sĩ David Jacobs là Giám đốc điều hành và người sáng lập của công ty tư vấn IET – International Energy Transition GmbH. Trước đây, ông là giảng viên cho các chủ đề liên quan đến năng lượng và khí hậu tại Đại học Freie Universität Berlin và Đại học Khoa học Ứng dụng HTW (Berlin). Ngoài ra, ông còn là giám đốc dự án của Hội đồng liên ngành về thay đổi năng lượng tại Viện nghiên cứu bền vững tiên tiến ở Potsdam và giám đốc các dự án năng lượng tái tạo tại công ty tư vấn IFOK. Nghiên cứu của ông tập trung vào tài chính, chính sách và điều kiện khung cho các nguồn năng lượng tái tạo. Ông Jacobs có một nền tảng học thuật về Kinh tế và Ngôn ngữ và bằng tiến sĩ về khoa học chính trị.

Ông hoạt động như một nhà tư vấn chính sách năng lượng tái tạo cho nhiều chính phủ và các tổ chức quốc tế. Ông là tác giả của hơn 60 bài báo, báo cáo, sách và chương sách về thiết kế chính sách năng lượng bền vững. Ông đã làm việc tại một số nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, bao gồm Azerbaijan, Ghana, Ấn Độ, Nigeria, Malaysia, Philippines, Ả Rập Saudi, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Đài Loan và Việt Nam. Ngoài ra, ông đã trình bày về thiết kế khung năng lượng tái tạo tại hơn 35 khu vực pháp lý và đưa ra lời khuyên cho các nhà hoạch định chính sách từ hơn 65 quốc gia trên toàn thế giới. Tiến sĩ Jacobs hoạt động với tư cách là chuyên gia cho Trung tâm Giải pháp Năng lượng Sạch.

CHỦ ĐỀ

Kinh nghiệm về chuyển dịch năng lượng toàn cầu – một số gợi ý cho Việt Nam

TÓM TẮT

Bài trình bày sẽ tập trung vào vấn đề “Chuyển đổi năng lượng toàn cầu”, bao gồm kinh nghiệm quốc tế và con đường phát triển tương lai cho Việt Nam.

Phần đầu tiên của bài thuyết trình sẽ tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của chính phủ trong quản lý quá trình chuyển đổi năng lượng. Điều này sẽ cho phép Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu khu vực về các công nghệ chuyển đổi năng lượng và khai thác các lợi ích liên quan tới việc hình thành ngành công nghiệp năng lượng sạch và tạo việc làm.

Ở phần thứ hai của bài thuyết trình, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tới các yếu tố của quá trình chuyển đổi năng lượng phức tạp, bao gồm các khía cạnh đã được các nhà hoạch định chính sách Việt Nam giải quyết – triển khai năng lượng tái tạo và quy hoạch mở rộng lưới điện. Ngoài ra, 2 khía cạnh của quá trình chuyển đổi năng lượng đòi hỏi nhiều chiến lược và kế hoạch dài hạn hơn bao gồm: Nguy cơ tài sản mắc kẹt trong các cơ sở hạ tầng nhiên liệu hoá thạch và cơ hội tạo ra ngành công nghiệp năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng quốc gia.