Welcome to Evently

Lorem ipsum proin gravida nibh vel veali quetean sollic lorem quis bibendum nibh vel velit.

Evently

Stay Connected & Follow us

Simply enter your keyword and we will help you find what you need.

What are you looking for?

Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference
Image Alt

TS. Nguyễn Đức Hiển

TIỂU SỬ

Năm sinh: 1977
Học vị: Tiến sĩ
Năm đạt học vị: 2012
Chức danh nghiên cứu: Chuyên viên/ Nghiên cứu viên
Chức vụ hiện tại: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Quá trình đào tạo
1999: tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
2006: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đào tạo quốc tế
Sau Đại học – ĐH Ajou (Hàn Quốc)/ Học bổng Cơ quan HTQT Hàn Quốc
2012: Tiến sĩ, chuyên ngành Tài chính – Lưu thông tiền tệ và tín dụng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình công tác:
2000-5/2015: Giảng viên, Viện Ngân hàng-Tài chính
4/2003-6/2003: Nghiên cứu viên kiêm nhiệm, Chương trình phát triển Mekong-IFC
2000-2003: Nghiên cứu viên kiêm nhiệm, ĐH Kinh tế Quốc dân Dự án Hợp tác nghiên cứu NEU-JICA
2009-6/2010: Nghiên cứu viên kiêm nhiệm, Trưởng Ban Thư ký Dự án Trưởng Ban Thư ký Dự án, ĐH Kinh tế Quốc dân, Dự án Hợp tác với Saint Mary’s “Phát triển doanh nhân Việt Nam”
2006-2008: Giảng viên, Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn về ngân hàng-tài chính và chứng khoán, Khoa Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ 12/2008-6/2010: Giảng viên, Phó Trưởng phòng, Thành viên Nhóm
chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về ngân hàng- tài chính, Phòng Quản lý Khoa học, Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ 6/2010-7/2013: Giảng viên, Trưởng phòng, Đảng ủy viên, Phòng Tổ chức Cán bộ, Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ 8/2013-01/2015: Giảng viên, Thành viên Nhóm chuyên gia nghiên cứu và tư vấn về ngân hàng – tài chính, Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ 2/2015-1/5/2015: Phó Viện trưởng, Chi ủy viên, Viện Ngân hàng-Tài
chính, Đại học Kinh tế Quốc dân
Từ 1/5/2015 – 12/2016: Phó Viện trưởng Phụ trách, Bí thư Chi ủy, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
Từ 12/2016 – 4/2016: Viện trưởng, Bí thư Chi ủy, Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước
Từ 4/2016- 6/2017: Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Từ 11/2019 – 3/2020: Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương
Từ 3/2020 – nay: Phó Trưởng Ban, Ban Kinh tế Trung ương